Fiskeforsøk

Nå er det straks klart for fiskeforsøk på SeaLab! Vi skal undersøke effekter av gruveparikler på egg og larver hos torsk og hyse.

Doktorgradsstudent Linn har kommet fra Bodø for å være med på forsøkene, som skal gå frem til påske. Hun skal undersøke hvordan fiskens metabolisme påvirkes av eksponeringen ved å måle oksygenforbruk i eksponerte dyr og kontrollgrupper.

Forsøk med tidlige stadier av torsk må foregå i mars/april fordi det er på denne tiden av året at torsken gyter. I år er vi heldige med sen påske, så vi håper at alle forsøkene er ferdige til ferien.

Torskeegg fra et tidligere forsøk. Her er larvene godt synlig