Nyheter

29. oktober 2018: Ditail omtalt i Teknisk Ukeblad
17. oktober 2018: Ditail omtalt i Gemini og på Forskning.no
3. oktober 2018:   Første eksperiment med marmorpartikler (Engelsk)
1. oktober 2018:   Ny PhD student ansatt i prosjektet
8. august 2018:    Første publikasjon fra DiTail prosjektet
22. mai 2018:       Oppstartsmøte i Trondheim